Dlaczego warto czyścić instalację wentylacyjną?

Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie przebywamy w jakimś pomieszczeniu, domu, mieszkaniu czy biurze i przez rok zupełnie go nie sprzątamy. Pył i kurz osiadający na wszystkich powierzchniach m.in. meblach, podłogach w wyniku cyrkulacji powietrza migruje następnie do instalacji, gdzie jest doskonałym środowiskiem do rozwoju bakterii i grzybów. Zmienne warunki środowiskowe prowadzą do ich namnażania się. W efekcie tego powietrze z zanieczyszczeniami z instalacji wtórnie trafia do pomieszczeń gdzie przebywamy.

Długotrwałe przebywanie w takim środowisku wpływa w sposób niekorzystny na nasz organizm. Pyły przenoszone z pomieszczeń trafiają do naszych płuc i powoli je wyniszczają. Zanieczyszczenia te z czasem stają się niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

Aby temu zapobiec, pamiętaj, że wentylacja musi być okresowo czyszczona i dezynfekowana. Tylko odpowiednia higiena instalacji gwarantuje, że dostarczane do budynku powietrze nie będzie przemieszczać tych zanieczyszczeń do wnętrza pomieszczeń.